wetenschap • tech • gezondheid • geld

Na Piketty

Na Piketty

Bespreking van recente boeken die Piketty’s theorie uitdagen. Die zegt: als de groei van een land stagneert en de spaarquote hetzelfde blijft, dan verschuift de verhouding tussen inkomen uit werk en inkomen uit vermogen: meer rente, minder loon is een verschuiving in het voordeel van vermogenden (en zo wordt ongelijkheid groter, was zijn volgende en meest besproken conclusie.) Nu zeggen verschillende economen: misschien is het juist andersom. De waarde van een activum – een huis, een obligatie, een aandeel – wordt niet bepaald door de vraag (hoeveel spaargeld er naartoe vloeit) maar door toekomstverwachtingen. Dus het is niet zo dat een vertragende economie geld naar de spaarpot duwt – nee, verbeterd rendement op activa zuigt geld aan. Dus Piketty’s oplossing – meer vermogensbelasting – is niet de enige mogelijke. Je zou bijvoorbeeld ook salarissen kunnen verhogen, dividenden belasten, investeringen aanmoedigen, de huizenmarkt beter organiseren. Zegt o.a. econoom Suresh Naidu.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer