Niet alleen in Silicon Valley

Nederlands promotie-onderzoek (Leiden) brengt quantum computer een stapje dichterbij. Die kunnen oneindig veel sneller dan traditionele computers werken omdat hij werkt met qubits, die in plaats van de huidige bits, tegelijkertijd in de stand ‘0’ en ‘1’ kunnen staan. (tip van Wim le Rutte)