Niet kissebissen op een lege maag

Een laag glucose-gehalte maakt mensen meer gevoelig voor irritant gedrag van anderen.