No big vantaggio

Tweetalige mensen zijn niet veel slimmer dan de rest van ons. Studies leken er op te wijzen dat mensen die vloeiend zijn in twee talen, ook beter concentratievermogen hebben, beter geheugen, meer zelfbeheersing, beter problemen kunnen oplossen. Een nieuwe metastudie van 152 studies uit 27 landen zegt: geen merkbaar effect.