wetenschap • tech • gezondheid • geld

Nu eens een echt schandaal

Nu eens een echt schandaal

Mijn held Matt Ridley, de onvermoeibare Rationele Optimist maar ook oud-wetenschapsredacteur van The Economist en nu herenboer, beargumenteert vrij grondig waarom glyphosate, bestanddeel van de onkruidverdelger Roundup, ten onrechte in het beklaagdenbankje staat. De hoeveelheid insecten in Duitsland is de afgelopen 27 jaar met driekwart afgenomen; milieu-groepen gaven de schuld aan Roundup, een product van Monsanto. Zonder dat er een aanwijsbaar verband is. Morgen (woensdag) moet de Europese Commissie beslissen of zij glyphosate verbiedt. Aanleiding is een rapport van een afdeling van de WHO die onderzoek doet naar kanker (het IARC). Uit onderzoek van Reuters blijkt dat de studie op het laatste moment op tien plaatsen is geredigeerd waardoor alle voorbehouden en kanttekeningen verdwenen. De afdeling wil niet zeggen wie die wijzigingen heeft aangebracht, of waarom.

De conclusies van het WHO-agentschap worden tegengesproken door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid en vergelijkbare overheidsinstanties in de VS en Australië. Het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung vergeleek 3.000 studies en vond geen bewijs van enig gevaar voor de volksgezondheid bij redelijke doses: niet carcinogeen, niet mutageen, niet neurotoxisch en niet gevaarlijk voor de voortplanting.

Het IARC werd geadviseerd door prof Christopher Portier (die o.a. les geeft aan de Universiteit van Maastricht) die kort daarna een contract tekende met twee Amerikaanse advocatenkantoren die bezig zijn te procederen tegen Monsanto. Hij ontving $160.000 over twee jaar. Een Europes verbod op glyphosate zou hun zaak helpen. Hier is de versie van de anti-Monsantolobby, die Portier verdedigt.

Intussen is de onkruidverdelger nuttig omdat die ‘no-till’ landbouw mogelijk maakt, waardoor land productiever wordt, meer vocht vasthoudt en minder gevoelig voor erosie wordt.

Toevoeging: lezer Jeroen de Kempenaer schreef ‘l’histoire se répète’ en stuurde deze link:

https://junkscience.com/1999/07/100-things-you-should-know-about-ddt/

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer