wetenschap • tech • gezondheid • geld

Onderwijs is ook niet alles

Onderwijs is ook niet alles

… in macro-economische termen. Landen die over een periode van decennia het opleidingsniveau van de kinderen verhogen worden niet noodzakelijk welvarender. In 1960 waren landen met gemiddeld 8,3 jaar onderwijs 5,5x rijker dan landen met 2,8 jaar scholing. Maar andere landen die het onderwijsniveau verhoogden van 2,8 jaar in 1960 naar 8,3 jaar in 2010 zagen hun BP maar met een factor anderhalf groeien.

Omgekeerd: China heeft minder vooruitgang geboekt in het verlenen van onderwijs aan de bevolking dan bijvoorbeeld Tunesie, Mexico of Iran – maar economisch gezien heeft het al die landen ver achter zich gelaten.

Er is dus meer aan de hand. Onderwijs is niet de enige factor die het welvaartsniveau van een land verheft.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer