Ongelijkheid en rechtvaardigheid

Mensen geven de voorkeur aan rechtvaardige (‘fair’) ongelijkheid boven onrechtvaardige gelijkheid. Dat is de hele korte samenvatting van onderzoek naar opvattingen over economische en andere ongelijkheid: wat motiveert ons? Wat vinden we nou eigenlijk erg aan ‘ongelijkheid?’ Conclusie is dat mensen niet zozeer bezwaar hebben tegen economische ongelijkheid, maar wel tegen oneerlijkheid. Gebaseerd op laboratorium-experimenten, vergelijking van culturen, en experimenten met kinderen en baby’s.