Onwaarschijnlijk

‘Unreal Engine’ is software waarmee spellen kunnen worden gebouwd. Een demo van Versie 5 is vorige week online gezet. De kwaliteit benadert zo langzamerhand de werkelijkheid van film, dank zij virtualized micropolygon geometry’ waardoor de ontwerper net zo veel geometrisch detail in een spel kan bouwen als het oog kan zien, zonder het spel te vertragen; en ‘Lumen,’ ‘a fully dynamic global illumination solution’ zodat het beeld realistisch reageert op veranderingen in licht, schaduwen en invalshoeken.