wetenschap • tech • gezondheid • geld

Onzekerheid

Onzekerheid

Werkloosheid door vrijhandel. Schulden. Excessieve bonussen. Triljoenen aan nieuw geld van centrale banken. Groeiende ongelijkheid. Immigranten. ‘Things fall apart; the center cannot hold.’ Econoom Anatole Kaletsky gebruikt W.B. Yeats (volledig gedicht hieronder) om het onrustige gevoel te verwoorden dat iedereen bekruipt sinds de financiële crisis. Zijn stelling: democratisch kapitalisme is een systeem in ontwikkeling dat zich regelmatig aanpast. Onverantwoorde speculatie na WO1 leidde tot de Grote Depressie; overheids-geleide groei leidde tot mega-inflatie in de jaren ’70; liberalisme van Reagan en Thatcher leidde uiteindelijk tot de financiële crisis van 2008 en de Grote Recessie. Deugt het systeem niet? Nee, het zijn telkens verschuivingen in de machtsverhouding tussen politiek en economie. Nu wordt het tijd voor Kapitalisme 4.0, waarin politiek en economie elkaar in balans houden omdat we hebben gezien dat ze geen van beiden in staat zijn om alleen welvaart te verzekeren.

Willam Butler Yeats (1865-1939)

THE SECOND COMING

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out
When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: a waste of desert sand;
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Wind shadows of the indignant desert birds.

The darkness drops again but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer