Open AI

Elon Musk, Peter Thiel en andere popsterren uit Silicon Valley, beducht voor Kunstmatige Intelligentie, sponsoren een stichting ‘OpenAI’ die mee gaat doen in de kenniswedloop maar belooft alle kennis te delen met het publiek. Een miljard dollar toegezegd, over een lange periode. Musk licht toe.