Opinie

[Dit is een opiniestukje. Daar zit u niet op te wachten, want er zijn er al veel te veel van. Daarom in het groen, makkelijk herkenbaar.]

CO2-uitstoot door rijke landen is veel groter dan de officiële metingen omdat wij een deel ‘exporteren’ naar lage-lonenlanden. De fabricage van veel producten in Vietnam, China en India veroorzaakt CO2-uitstoot dáár, niet hier. Wij de lusten, zij de lasten.

Omgekeerd kun je zeggen dat de rest van de wereld stikstof exporteert naar Nederland. Nederland is de akker van de wereld, de op één na grootste exporteur van landbouwproducten. Omdat we zo slim en efficiënt boeren, op een relatief klein grondgebied, kunnen we de rest van de wereld voedsel leveren tegen concurrerende prijzen. Dus ja – wij hebben hoge stikstofniveaus, maar als je dat op een wereldkaart plakt, dan is dat het logische gevolg van het zijn van een productiecentrum. Net zoals het Ruhrgebied lange tijd een concentratie van steenkoolverbranding was, toen er staal werd gemaakt voor heel Europa. Net zoals het Amazonegebied nu een productiecentrum is voor sojabonen. Daarvoor worden bossen omgehakt, en dat is vervelend; maar dat los je niet op door Braziliaanse boeren te verbieden soja te verbouwen.

Klimaatverandering is een mondiaal fenomeen dat je niet met lokale maatregelen moet aanpakken.