wetenschap • tech • gezondheid • geld

Rekenen is aangeboren

Rekenen is aangeboren

Mensen lijken een aangeboren ‘gevoel’ voor getallen te hebben. De een meer dan de ander, weliswaar, maar er  gebeurt iets in de hersenen zodra we worden geconfronteerd met aantallen. Eerdere tests constateerden dat die reflex al in baby’s aanwezig is; de meeste recente test ontdekt dat de snelheid waarmee het brein zegt ‘Aha! Getallen!’ groter is dan de snelheid waarmee wordt gereageerd op algemene informatie die via het oog binnenkomt. Met andere woorden: er lijkt niets tussen te zitten, geen boodschapper die het signaal moet vertalen voor het rekencentrum.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer