wetenschap • tech • gezondheid • geld

Kan die rente nog omhoog?

Kan die rente nog omhoog?

Het lijkt alsof we voor de eeuwigheid zitten opgescheept met lage inflatie en lage rente. Maar Harvard-econoom Paul Schmelzing heeft 700 jaar rentestanden bestudeerd en zegt ‘niets nieuws onder de zon.’ Dit is de negende ‘echte rentestand depressie,’  zegt hij op de blog van de Engelse centrale bank. Hij registreerde de echte rente – nominaal minus inflatie – voor de dominante activa in verschillende tijdperken. Rente op leningen in Italiaanse steden in de 14de en 15 eeuw; lange-termijn rente in Spanje, daarna Holland, Engeland en uiteindelijk de VS. Het gemiddelde was 4,78%, de hele lange trend is neerwaarts, de afgelopen 200 jaar gemiddeld 2,6%; en er zijn inzinkingen zoals de kaart laat zien. De huidige periode van lage rente is lang en uitzonderlijk. Hij lijkt nog het meest op de depressie in de laatste 20 jaar van de 19de eeuw. Die eindigde zonder ingrijpen van overheden spontaan, en toen klom de rente snel. Dat gebeurde vaker: zo’n 3 procentpunten in ene periode van 24 maanden is de norm.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer