wetenschap • tech • gezondheid • geld

Roel Janssen: Fout Goud

Roel Janssen: Fout Goud

– correctie: Fout Goud is ‘faction’ zoals Roel zelf zegt, ik had niet goed opgelet. Vermenging van feit en fictie dus –

Omdat deze nieuwbrief volslagen a-commercieel is, heb ik ook de vrijheid om activiteiten van vrienden en bekenden aan te prijzen. En – met excuses aan dezelfden – om dat op mijn eigen manier te doen. Ex-NRC-collega Roel Janssen schrijft al jarenlang romans per strekkende meter, maar heeft nu een non-fiction boek gemaakt dat om een aantal redenen mijn belangstelling wekt: Fout Goud. Hier is, onbezoedeld door misplaatste journalistieke correctie, zijn blurb:

“Van de 122.000 kilo Nederlands goud dat tijdens de oorlog via Berlijn in Zwitserland is terecht gekomen, ligt nog altijd ruim 61.000 kilo in Zwitserse kluizen.  Het tweede paarse kabinet heeft er in 2000 stilzwijgend in berust dat Zwitserland categorisch weigert te onderhandelen over teruggave van dit oorlogsgoud, met een huidige waarde van ruim 2 miljard euro. Hierover is de Tweede Kamer nooit geïnformeerd. Naar aanleiding van deze onthulling in mijn boek stelt Tweede Kamerlid Eddy van Hijum (CDA) Kamervragen over de goudclaim van Nederland op Zwitserland.Presentatie: De presentatie van het boek vindt plaats in het gebouw van De Nederlandsche Bank. Ik zal de eerste twee exemplaren overhandigen aan Frank Elderson, directeur van De Nederlandsche Bank, en aan Alexander Rinnooy Kan, wiens vader als topambtenaar van het ministerie van Financiën in de jaren vijftig vergeefse pogingen heeft gedaan om het oorlogsgoud van Zwitserland terug te krijgen.”

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer