Salafisme is geen religie

De extreme cultuur die geweld aanmoedigt en geen enkele minderheid duldt is geen tak van een godsdienst, maar een politieke beweging vergelijkbaar met Nazisme. Als de beleidsmakers dat nu eens snapten zouden ze Salafisten een stuk harder aanpakken, zegt Nassim Nicholas Taleb, de dwingende denker.