Samenwerken of concurreren?

Als chimpanzees de keuze krijgen, kiezen ze vijf keer zo vaak voor samenwerken. Mensen zijn dus niet de enige dieren die dat doen. En misschien valt het te herleiden tot onze gemeenschappelijke herkomst.