‘Schaliegas gaat tegenvallen’

Schermafdruk 2014-12-04 07.38.33Verwachtingen van schaliegasproductie zijn te optimistisch, zegt een team van University of Texas in Austin. Reden: productiecyclus van goede bronnen wordt geëxtrapoleerd naar alle bronnen, in de voorspellingen IEA en anderen. Maar zo werkt het niet zegt UT: meestal zijn latere bronnen veel minder productief. UT kijkt niet naar productie van hele streken maar per vierkante mijl; dat geeft gedetailleerdere resultaten. UT bestudeert alleen VS maar methode kan ook elders worden toegepast.