Schiet mij lek (update)

In de Verenigde Staten werden in het coronajaar 13% minder verkeerskilometers gereden dan in 2019, maar het aantal verkeersdoden lag 8% hoger. Dat zijn voorlopige cijfers van de National Safety Council, een stichting die veiligheid in de openbare ruimte nastreeft. Een verklaring heeft de NSC niet.

Lezer Sander Ottes in Chicago voegt toe: ‘In de VS merken we zelf dat automobilisten (veel) harder zijn gaan rijden door de lege wegen. Dit artikel van afgelopen herfst bevestigt dat: Road Fatality Rates Reach Highest Level in 15 Years.’

In Nederland een vergelijkbaar beeld:  de (eveneens private) Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid schat dat het aantal verkeersdoden in 2020 even groot was als een jaar eerder; de ANWB schat op basis van de eerste vier maanden van het jaar een daling van 35% in het aantal kilometers. Ook hier is het gissen naar een verklaring. Meer koeriers op de weg? Meer wandelaars? Definitieve cijfers komen pas later, van het CBS.