wetenschap • tech • gezondheid • geld

Schoner beton

Schoner beton

Het maken van beton veroorzaakt 8% van wereldwijde CO2-emissies, vier keer zo veel als de hele luchtvaart. Beton bestaat uit zand, stenen, water en cement. Dat laatste, het bindmiddel, is verantwoordelijk voor 70% van die CO2-uitstoot. Om cement te maken moet je een oven tot 1450ºC verhitten, en dat doe je met fossiele brandstoffen. Bovendien is CO2 een bijproduct van het verhittingsproces. In Canada is een bedrijf genaamd Carbicrete bezig met het ontwikkelen van een product dat cement kan vervangen en geen CO2 afscheidt, maar integendeel absorbeert, en evenveel kost als cement.

Maar Carbicrete gebruikt de ‘slakken’ die afval zijn van staalproductie als vervanger van cement. Daarvan wordt jaarlijks maar 250 miljoen ton geproduceerd, terwijl er 4 miljard ton cement per jaar wordt verwerkt. Dit uit architectenblad Dezeen, dat nog wat andere alternatieven voor beton opsomt. Alle helaas nog in de experimentele fase.

Je kunt ook beton blijven gebruiken, maar 75% minder, door de constructie te veranderen:

foto: Acorn 

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer