Schonere schepen

Op 1 januari 2020 wordt de ‘IMO 2020’ van kracht, een pakket regels die de uitstoot van zwaveloxiden door vrachtschepen sterk moet beperken. De International Maritime Organisation is onderdeel van de Verenigde Naties. 90% van wereldhandel geschiedt over zee; vrachtschepen stoten met hun ruwe olie 90% van alle zwaveloxide in de wereld uit. De 15 grootste schepen samen stoten meer uit dan alle auto’s in de hele wereld. Mooie uitleg-tekening.