Simpele hulp voor Parkinson’s symptomen

Symptomen die niet gevoelig zijn voor medicatie worden nu behandeld met ‘deep brain stimulation’, hoog-frequente impulsen (130Hz) afkomstig van een soort ‘hersen-pacemaker.’ Sommige bijverschijnselen, zoals moeite met slikken en verstijven tijdens het lopen, bleken niet gevoelig voor de impulsen. Maar toen de frequentie werd veranderd van hoog (130Hz) naar laag (60Hz) was het effect opeens dramatisch veel beter.