Skepsis over kernfusie

Lockheed-Martin zei vorige week dat het zo ver was gevorderd dat kernfusie misschien wel in tien jaar realiteit zou kunnen zijn – uit reactoren die klein genoeg zijn om te vervoeren. Maar MIT heeft zijn eigen onderzoek naar kernfusie en een van de profs daar zegt dat hij nog geen concrete data van Lockheed heeft gezien die hem overtuigen dat ze een beslissende stap hebben gemaakt. ‘Afgaande op wat ze gezegd hebben, moet ik concluderen dat ze niet hebben gelet op de op de basale natuurkunde van ‘magnetic-confinement’ kernfusie-energie.’