SMS-paraplu

hands-free-umbrella-for-texting

Jaja! Hang hem om de pols en u kunt SMS’en in de regen. Whatsappen kan ook. Actiefilm hier.