Stad heeft toekomst

Steden zijn welvarender dan het platteland. Deels omdat er meer menselijke interacties plaatsvinden, maar naar nu blijkt, ook omdat steden slimmere, beter opgeleide mensen aantrekken. Selectieve migratie heet dat. Gedetailleerde burgerlijke stand van Zweden en de ‘Zweedse CBS’ stelt onderzoekers in staat om deze conclusie te trekken.