Superselfie

De ultieme ‘selfie’: bedrijf verhuurt satelliet die op verzoek een foto maakt van een geolokatie. Zie spelfie.com. (tip A. Nieuwland)