TBC-test

Screen Shot 2016-05-17 at 7.43.22 AM

Nieuwe test voor tuberculose heeft aan een druppeltje bloed uit de vinger al voldoende diagnose te stellen, binnen een uur. Lage kosten, makkelijk bruikbaar vergeleken met bestaande diagnostiek. Nu in experimentele fase. Volgens WHO eist TBC ieder jaar 1,5 miljoen levens.