Techno-opti

Hoe kan een mens nou somber zijn over de toekomst, als je eens goed kijkt naar wat er allemaal gebeurt. Noah Smith inventariseert doorbraken in energie, energie-opslag, biotech, AI, nanotechnologie en ruimtevaart. Ik beperk me hier tot energie en opslag.

Sinds de jaren ’70 is het energieverbruik per hoofd van de bevolking (in de VS) niet meer gestegen. Deels door het olie-embargo van 1973 (kinderen, vraag je ouders), deels door efficiëntie. Nu verandert in hoog tempo de mengeling van energiebronnen: in 2020-2026 een toename van de totale wereldwijde elektriciteitsopwekking met 60%; en die toename zal voor 95% voor rekening komen van ‘vernieuwbare’ bronnen. Zonnepanelen daarvan de helft, de rest voor windmolens, watervallen en het viezigheidje waar we in beleefd gezelschap niet over mogen praten – hout. (Cijfers van het Internationaal Energie Agentschap.)

Voor zon en wind heb je opslag nodig – er worden grote sprongen gemaakt in het ontwikkelen van accu’s voor grootschalige opslag. En ‘ouderwetse’ lithium-ion opslag is in tien jaar tijd 90% in prijs gedaald.

Kernfusie was een energiebron waarvan gekscherend werd gezegd ‘is altijd klaar over 30 jaar.’ Opeens zijn er doorbraken. Gevolg: 2,4 miljard dollar geïnvesteerd in research.

Kortom, zegt Smith: ‘Dit zijn niet energierevoluties aan de horizon; ze gebeuren nu, onder onze neus. En ze zullen dit decennium de toon zetten.’