De transistor wordt 60

‘De mensheid maakt nu meer transistoren per jaar dan dat zij korrels graan en rijst produceert.’ Fabrikanten verwerken nu voor $300 miljard per jaar transistoren in van alles, 20-50% meer dan wordt uitgegeven aan onderdelen voor de verbrandingsmotoren die vrijwel alle transport van de mensheid mogelijk maken. Een machine efficiënter maken leidt niet tot minder kosten (brandstof, uitstoot) maar tot meer gebruik. Deze ijzeren wet is al sinds het gebruik van steenkool zichtbaar. Moderne vliegtuigmotoren zijn drie keer zo energie-efficiënt als de eerste machines – en dat leidde tot een verviervoudiging van het verbruik van kerosine. Dezelfde wet is ook van toepassing op de ‘logicamachines’ die transistoren heten, en dit jaar hun 60ste verjaardag vieren. Efficiëntie is in de afgelopen 60 jaar vermiljardvoudigd. Een miljard keer efficiënter geworden. Dat komt onder andere doordat de logicamachines in één opzicht verschillen van ‘energiemachines:’ ze zijn niet onderworpen aan de wetten van thermodynamica – wrijving, zwaartekracht, inertia. En Moore’s Law (capaciteit van transistoren vedubbelt elke twee jaar) is nog niet klaar. De transistoren worden niet alleen fysiek kleiner maar ook slimmer zodat ze sneller kunnen rekenen. In de jaren ’60 kon je voor $1.000 één berekening per seconde kopen. In 2000 kocht 10.000 berekeningen per seconde voor één dollar. Nu koop je met die dollar een miljard berekeningen per seconde.