Uit 1982

Deze twee grafieken zijn voorspellingen gemaakt in 1982, en ze zijn vrijwel perfect uitgekomen. Dit jaar bereikt het niveau van CO2 in de atmosfeer 415 ppm (parts per million), en is de temperatuur ongeveer 1ºC hoger dan voor het industriële tijdperk. Ramingen waren gemaakt door wetenschappers in dienst van olieproducent Exxon. Ze voorspelden ook dat toenemende CO2 het ‘broeikas effect’ zou vergroten, de aarde en de oceanen zou opwarmen, klimaatverandering zou veroorzaken. Exxon publiceerde de studies nooit en wordt nu in rechtszaken verweten dat het moedwillig deze en andere kennis heeft verzwegen.