wetenschap • tech • gezondheid • geld

Crispr - Pas op voor AI - De jeugd

Crispr 2.0

wetenschap | TED | 27 sep 23

Crispr - de techniek waarmee levend DNA veranderd kan worden - kan nu ook helpen om niet alleen individuele bacteriën te veranderen, maar ook bacteriële 'systemen' genaamd microbiomen. Bacteriën leven niet geïsoleerd, ze zijn onderdeel van die grote netwerken. Wetenschappers hebben nu 'metagenomics' ontwikkeld, die microbiomen in kaart brengen; dat stelt ze in staat om exact vast te stellen welk gen, in welk organisme, veranderd moet worden om ziektes en andere afwijkingen te genezen of te voorkomen. Met deze 'precision microbiome editing' wordt het gebruik van antibiotica overbodig. Die vallen het hele microbioom aan, en richten dus onnodige schade aan. Praktische toepassingen: een kalf zodanig verbeteren dat hij 80% minder methaan produceert, door winden en boeren. Dat is praktisch nuttig omdat veeteelt verantwoordelijk is voor een groot deel van de wereldwijde uitstoot van methaan, een broeikasgas. Andere mogelijke toepassing: astma voorkomen. Er lijkt een verband te bestaan tussen het darmbioom en de ontwikkeling van astma in kinderen. In de toekomst misschien ook andere aandoeningen voorkomen die hun oorsprong vinden in het darmbioom, zoals overgewicht, diabetes en Alzheimer's. (tip, alweer: A. Kaizer)

AI snuffelt in de brievenbus

tech | MIT | 2 okt 23

Meta en Google bieden nu AI aan binnen hun diensten, zoals Whatsapp, Facebook, YouTube, Gmail etc. Het probleem, zegt deze schrijver, is dat AI systemen twee kanten op werken. Ze helpen vragen te beantwoorden maar krijgen in ruil daarvoor toegang to de inhoud van mail, apps, zoekopdrachten. Dit maakt gebruikers kwetsbaar voor een bepaald soort aanval genaamd indirect prompt injection. 'Dit is belachelijk simpel te doen, en er bestaat nog geen verweer tegen.'

In zo'n aanval 'verandert een buitenstaander het zoekgedrag van de AI door verborgen instructies toe te voegen. Zo kan hij gebruikers naar websites duwen; en daar kan de buitenstaander de AI weer manipuleren om bijvoorbeeld credit card gegevens van de gebruiker naar boven te halen.'

De jeugd van tegenwoordig ...

psychologie | Marginal Revolution | 23 sep 23

Ik heb hier minuten naar zitten kijken. Wat moeten we hier nu uit concluderen? Amerikaanse 17-18-jarigen. Hoe zou dat in Nederland zitten?

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer