Vaticaan archief online

vatlibVaticaan gaat nu unieke historische documenten online plaatsen met een softwareprogramma ontwikkeld door NASA. Toegankelijk voor allen. Mooi. Maar ze willen wel graag dat wij allemaal bijdragen aan kosten, geschat op €50 miljoen. Zoals Geek zegt: de Katholieke Kerk heeft een vermogen van €10-15 miljard, als het niet meer is. Waarom verkopen ze niet een paar schilderijen? ‘Wat zou je ervan denken om er zelf voor te betalen, krenten?’