Verbetering

Voetnoot: dit gaat over verandering 1990-2016, niet over absolute uitstoot. De VS en Rusland behoren nog steeds tot de grootste vervuilers per hoofd van de bevolking.