Verschuivende wereldhandel

Handel tussen de VS en China is maar een klein en slinkend deel van de wereldhandel. Ontwikkelingslanden nemen steeds meer voor hun rekening.

Twintig jaar geleden vond 62% van alle bilaterale handel plaats tussen de VS, Canada en Europa. Nu is dat 47%. In 53% van de handel is nu een ontwikkelingsland betrokken. Weliswaar van arm naar rijk of vice versa – slechts 14% van de hele wereldhandel is tussen ’emerging markets’ onderling. Maar dat verandert snel. Bijvoorbeeld: Brazilië en Argentinië exporteren 78% naar ontwikkelende landen; dat was 50% in 1997.

China koopt nu 29% van zijn landbouwproducten in Latijns Amerika, dat was 6%. Het spiegelbeeld: het aandeel van Nederland in dat segment (export van landbouwproducten naar China) ging in twintig jaar van 17% naar 4%.