wetenschap • tech • gezondheid • geld

Verval valt mee

Verval valt mee

‘De samenleving wordt steeds ruwer/egoïstischer/harder/onaardiger.’ Is dat zo? Promotie-onderzoek bestudeerde 70 jaar opiniepeilingen en concludeert: het percentage mensen dat klaagt over verval van normen en waarden is in 1949 even groot als in 2019. Twee mogelijkheden: óf we worden al 70 jaar, zonder onderbreking, steeds onaardiger; óf het is een perceptie van de ondervraagden, en kennelijk een hele hardnekkige, die iedere generatie terugkeert. Lijden we collectief aan nostalgie?

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer