Visualisatie

Aantal mensen dat in extreme armoede leeft, 1990-2013. Bron: Wereldbank.