Vragen over Amazon

Het aandeel is dit jaar al 23% gedaald. Waarom? Er is weinig veranderd. Amazon vertikt het nog steeds om winst te maken, laat staan dividend uit te keren. Misschien wordt ambitie om telefoon te maken gezien als symptoom van verkeerde strategie.