wetenschap • tech • gezondheid • geld

Vrijheid in de wereld

Vrijheid in de wereld

Een nieuwe poging om vast te stellen in welke landen je het meest vrij bent: de Human Freedom Index, door drie studiecentra die naar Nederlandse maatstaven als ‘conservatief’ zouden worden beschouwd, waaronder het Cato Institute. Nederland nr. 14, Duitsland nr. 12, VS nr. 20, top-3: Hong Kong, Zwitserland, Finland. Interessanter dan de ranglijst, die weinig verrassingen bevat, is de vraag hoe je vrijheid – ‘de afwezigheid van gedwongen beperkingen’ – nou precies meet. Hier in de commentaren over de methodologie worden enkele goede punten gemaakt. Zes van de 34 criteria gaan over geweld.  Want leven in angst beperkt vrijheid, verdedigen de schrijvers zich. Maar, zegt deze kritikaster: als het koud is kun je minder naar buiten om de dingen te doen die je leuk vindt. Dus koude landen zijn minder vrij. En is de vrijheid om een sportvereniging op te richten net zo belangrijk als vrijheid van godsdienst? En in deze index wordt economische vrijheid even zwaar gewogen als persoonlijke vrijheid. Bent u het daarmee eens? Hoe dan ook, een goede aansporing om weer even na te denken over onze grote rijkdom, die we zo achteloos bezitten. (Tip van lezer Alexander van Rossum)

Total-Freedom-Ranking

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer