VS en Corona (2)

Eerder meldden wij dat de VS veel minder sterfte heeft per hoofd van de bevolking dan de meeste Europese landen. Maar volgens de meest recente cijfers heeft de VS 57.000 bevestigde besmettingen, en dat is bijna vijf keer zo veel als alle Europese landen samen. Ruwweg dezelfde bevolkingsomvang.

The Atlantic breekt zich het hoofd: hoe kan dat nou? Mogelijke verklaringen: het dodental loopt altijd – per definitie – achter op het aantal besmettingen.

Andere mogelijkheid: de mensen die besmet raken zijn gemiddeld veel jonger, en jongere mensen hebben een veel grotere kans de ziekte te overleven. Derde factor: net als in Europa worden artsen beter in het behandelen van de ziekte, en is de afgelopen maanden de overlevingskans ernstig toegenomen.