wetenschap • tech • gezondheid • geld

Wat heb je aan de EU?

Wat heb je aan de EU?

Afgaande op deze grafiek, weinig. De cijfers vergelijken BNP per capita in 1995 met 2016. Doel was om te kijken of de val van de Muur en de ontmanteling van de Sovjet-Unie sinds 1989 welvaart hebben gebracht voor de landen die zich formeel of informeel hebben aangesloten bij de EU. (Cijfers uit 1995 en niet 1990 omdat pas in 1995 vergelijkbare cijfers voor alle landen voorhanden waren.) Sommige landen – de drie Balten, Polen, Slowakije – zagen hun welvaart sneller groeien dan Nederland, anderen – Albanië, Bosnië, Servië, Bulgarije, Roemenië – niet. Ook binnen de EU gaat het alle kanten op.  (Grafiek is een fragment, klik om de volledige te zien)

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer