We hebben geen idee

Een beschaafde, welgestelde Londoner in de zomer van 1914 ligt ‘s ochtends in bed, leest zijn Times, drinkt zijn thee, en gebruikt de wonderbaarlijke nieuwe uitvinding, de telefoon, om zaken uit de hele wereld te bestellen in het volle vertrouwen dat die ook bij zijn voordeur zullen worden afgeleverd. Hij koopt en verkoopt aandelen in het volste vertrouwen dat die opdrachten ook uitgevoerd zullen worden. Hij is er rotsvast van overtuigd dat de vrijhandel en innovatie van de afgelopen decennia zullen doorgaan hem te leveren wat hij verlangt. Hij heeft geen benul van de golven van nationalisme, protectionisme en ‘tribalism’ die binnen enkele dagen op zijn hoofd zullen breken en het begin vormen van de ergste oorlog die de wereld heeft gekend.

Deze metafoor, uit één van de boeken van John Maynard Keynes, is de inleiding van Adrian Wooldridge van The Economist die betoogt waarom volgens hem ‘mondialisering’ heeft gefaald, en mede schuldig is aan de opkomst van nationalisme.