We zijn niet alleen

Nederland is niet het enige land met ambitieuze – volgens sommigen naïeve en veel te kostbare – plannen om uitstoot van broeikasgassen in enkele decennia terug te brengen tot zero. Alle Scandinavische landen, maar ook Frankrijk, Spanje, Duitsland, Engeland en anderen mikken op 2030-50. Dit is een screenshot van een deel van de lijst: