wetenschap • tech • gezondheid • geld

Welke CO2 doelen zijn redelijk?

Welke CO2 doelen zijn redelijk?

Verzet tegen vermindering van CO2-uitstoot wordt vaak verdedigd met een beroep op economische schade. Bijvoorbeeld: India vindt dat de VS veel meer moet snijden omdat Amerikanen 10x zo veel uitstoten per capita als Indiërs. VS pareert dat zijn economie onevenredig zou lijden als energie-intensieve bedrijven verhuizen naar landen met minder ambitieuze doelen. Beide hebben een punt, zegt deze prof van Harvard in een kalm betoog. De grafiek toont dat de Kyoto en Cancun-overeenkomsten de lasten redelijk verdelen.  Die normen (een verzwaring van de emissie-doelen van 1,4% voor iedere 10% stijging in nationaal inkomen) zijn ook in lijn met het China-VS akkoord van vorige week. Los van de vraag of deze afspraken voldoende zijn om de stijging van de temperaturen om te buigen – ze maken deze afspraken makkelijker te verteren, en dus makkelijker te verdedigen. In een imperfecte wereld is dat al flinke winst. En bilateraaltjes zijn prima zo lang wereldomspannende akkoorden zo moeilijk te bereiken zijn.

frankel44smaller3chart

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer