Kan de wereld 10 miljard mensen voeden?

Enorm lang artikel in The Atlantic, uittreksel uit een boek, concludeert: ja. Hoe, dat hangt er van af hoe je wereldblik is.