Wereldbank in problemen

De Wereldbank was ooit rijk en kon zichzelf financieren. Nu niet meer. Omdat de klanten – arme landen – wegblijven en de bank dus geen rente meer verdient op de leningen die zij verstrekt. Waarom? Omdat de bank zo traag is. Een normale bank doet ongeveer 3 maanden over behandeling en uitkering van een lening. De Wereldbank 25 maanden. Ghana, dat tegen 1% kon lenen, besloot maar liever staatsobligaties uit te geven die een veelvoud aan rente meer kostten.