Wereldhandel ca. 550

Plekken waar voorwerpen uit het vroege Byzantijnse Rijk (400-600 AD) zijn gevonden. Van Ierland tot Japan, van noord-Zweden tot Burkina Faso en Tanzania zijn objecten uit het Rijk (bruin, onder Justinianus, 565) gevonden. Onder andere zilver en zijde: