wetenschap • tech • gezondheid • geld

Wereldhandel stagneert

Wereldhandel stagneert

Dat rapporteerden wel al op 26 augustus. Economen begrijpen eigenlijk niet waarom. Voor de liefhebber hier een overzicht van theoriën, van de think tank Bruegel. Paul Krugman zegt dat misschien de trend van liberalisatie van wereldhandel sinds WO2 tot stand is gekomen. Anderen wijzen op normale economische recessies in Europa en vervolgens China, die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Misschien gaat groei in wereldhandel in golven, en zien we even een adempauze na de stormachtige groei van China, India, Brazilie en Rusland. Misschien heeft de mondialisering van productie – de allocatie van activiteiten – zijn plafond bereikt. Hopelijk tijdelijk. Maar het blijft lastig, want wereldhandel stuwt productiviteit. En groei in productiviteit is de belangrijkste drijfveer voor welvaartsgroei. Vuistregel sinds WO2 was dat wereldhandel twee keer zo snel groeit als BNP. Sinds 2010 niet meer.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer