Wereldhandel

Lage lonen zijn helemaal niet meer een beslissende factor voor bedrijven om fabrieken te verplaatsen – slechts 18% van alle wereldhandel gaat van een heel arm land naar een heel rijk land. Doorslaggevender is toegang tot grondstoffen, kwaliteit van infrastructuur etc. (NB als je olie en gas meetelt, zal dat best; de vraag is hoe het cijfer er uit ziet voor samengestelde producten.) Onderdeel van een megakaart gemaakt op basis van McKinsey-onderzoek naar veranderende wereldhandel. Ander weetje: handel wordt minder belangrijk. Tot 2007 groeide wereldhandel als percentage van BNP, tot 28% van het geheel; maar in 2017 was dat geslonken tot 22,5%.