Wij hebben allemaal een max aantal vrienden

Volgens deze studie – klein, maar vertrouwenwekkende bron – hebben we allemaal een soort bovengrens aan het aantal vrienden waarmee we relaties kunnen onderhouden. De een meer, de ander minder, maar ieder heeft een plafond. Sociale media maakt daar geen verschil in. Eén erin? Dan gaat er een ander uit, is de conclusie. (7 jan)