Boektip

Het rationele individu is een illusie. Onze beslissingen worden gedicteerd door emotie en heuristiek, niet ratio. We weten veel minder dan we denken. De enige reden dat wij als mensen zo succesvol zijn is dat we zo goed kunnen samenwerken. Kern van een nieuw boek, ‘The Knowledge Illusion,’ gerecenseerd door historicus Yuval Harari in de NY Times.