wetenschap • tech • gezondheid • geld

Zeespiegel (2)

Zeespiegel (2)

Na het artikel van gisteren 1) stuurde lezer J. Hemmer mij naar de website van Deltares. Daar vond ik: ‘In de afgelopen drie jaar hebben Deltares en HKV lijn in water in opdracht van Rijkswaterstaat gewerkt aan een nieuwe methode om de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust nauwkeuriger te bepalen. De conclusie is dat de zeespiegel de afgelopen 128 jaar met 1,86 mm per jaar (18,6 cm per eeuw) is gestegen en dat de stijging niet is versneld.’ Hij wees mij ook op het Amerikaanse NOAA, dat in een rapport uit 2017 concludeerde: ‘Het gemiddelde wereldzeeniveau is sinds 1900 met 16-21 cm gestegen, waarvan 7 cm sinds 1993.’

Het verschil in zeeniveau kan Deltares verklaren: ‘Een belangrijke factor waardoor de zeespiegelstijging in Nederland lager is dan wereldwijd, is dat door het zwaartekrachteffect het ijs dat smelt en afkalft op Groenland niet bij Nederland terechtkomt.’

Dat verklaart nog niet waarom NOAA een trendbreuk constateert sinds 1993. Volgens Deltares zijn dat jaar voor het eerst metingen van satellieten gebruikt. Die laten inderdaad wel een stijging zien. ‘In Nederland meten we ten opzichte van het NAP, terwijl de globale zeespiegel vanaf 1993 ten opzichte van de eerste satellietmetingen wordt gerapporteerd.’

Kanttekening Hemmer: ‘Die satellietgegevens wordt een grote nauwkeurigheid toegekend, maar ik vraag me af hoe je een verandering van tienden van millimeters kunt meten met een radargolflengte van 4 cm. In de fysica leren we immers dat je geen objecten kunt waarnemen met afmetingen kleiner dan de golflengte van de gebruikte straling.’

  1. zoals u ongetwijfeld weet: u kunt altijd alle artikelen van De Bicker terugvinden, zoekend op steekwoord, op www.debicker.eu

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer